Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009

Χαρτογραφική Εφαρμογή "Οικοσκόπιο" για το Περιβάλλον


Σε μια αξιοπρόσεκτη πρωτοβουλία, η WWF ανέπτυξε τον ιστότοπο "Οικοσκόπιο" που φιλοδοξεί να χαρτογραφήσει περιβαλλοντικά την Ελλάδα. Στον Ιστότοπο αυτό συγκεντρώνονται πληροφορίες για το Ελληνικό Περιβάλλον από πολλές πηγές όπως π.χ. από δημόσιους φορείς, από επιστημονικές εργασίες-μελέτες, κ.λ.π.

Βιότοποι, προστατευόμενες περιοχές αλλά και δεδομένα για την έκταση, την ακριβή θέση και τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι πλέον προσιτά σε κάθε χρήστη του Διαδικτύου, μέσω των απλών εργαλείων του δικτυακού τόπου που συνδυάζουν την απεικόνιση τοπογραφικών, περιβαλλοντικών και υδρογραφικών στοιχείων. Παράλληλα, ο επισκέπτης αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες για οικισμούς, προστατευόμενα φυτικά είδη, άμεσα, έγκυρα και κατανοητά.

Η προσπάθεια του "Οικοσκόπιου" είναι αξιόλογη και στο μέλλον θα επεκταθεί και σε άλλα δεδομένα, αφού θα προστεθούν
επικαιροποιημένα στοιχεία των απειλούμενων ειδών ζώων, στοιχεία σχετικά με απειλούμενα και ενδημικά είδη φυτών, κ.λ.π. Η δημιουργία του "Οικοσκόπιου" εντάσσεται στις δράσεις του προγράμματος "Το Μέλλον των Δασών" το οποίο και συγχρηματοδοτείται από τα Ιδρύματα Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη και Μποδοσάκη καθώς και από τις εισφορές των υποστηρικτών της οργάνωσης WWF-Ελλάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: