Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

EFFIS: Σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής δασικών πυρκαγιών

Κατά καιρούς έχω ασχοληθεί σε διάφορες δημοσιεύσεις του Ημερογράφου με θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πρόληψης κι αντιμετώπισης φυσικών κινδύνων όπως οι πυρκαγιές. Με αφορμή την σχετικά πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, δίνεται η ευκαιρία να αναφερθώ σε τεχνολογικές εξελίξεις που μπορούν να συμβάλουν αφενός στην παρακολούθηση και πρόβλεψη των κινδύνων πρόκλησης δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη, αλλά και στην αξιολόγηση και καταγραφή των ζημιών που προκαλούν αυτές

Μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) που είναι ένα σύστημα που έχει καθιερωθεί από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre, JRC) και την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση στην Ευρώπη σήμερα όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές. Το EFFIS παρέχει καθημερινά ενημερωμένες και αξιόπιστες πληροφορίες, βοηθώντας τις πυροσβεστικές υπηρεσίες στα κράτη μέλη της ΕΕ, το Κέντρο Παρακολούθησης και Πληροφόρησης (ΚΠΠ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και άλλες υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.

Χάρτες και καθοριστικής σημασίας δεδομένα σχετικά με το μέγεθος των επιμέρους πυρκαγιών, την τοποθεσία και το μέγεθος του κινδύνου διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://effis.jrc.ec.europa.eu/current-situation, ενώ το JRC εργάζεται για τη βελτίωση των στοιχείων του EFFIS που αφορούν την πρόβλεψη των κινδύνων πυρκαγιάς, καθώς και για την προώθηση της διαθέσιμης ανάλυσης των ζημιών που προκαλούν οι δασικές πυρκαγιές.

Με βάση, τις εκτιμήσεις του EFFIS, στο τέλος Αυγούστου οι καταστροφές από δασικές πυρκαγιές το 2009 είχαν ήδη ξεπεράσει εκείνες του 2008. με περισσότερα από 2.000.000 στρέμματα γης στην ΕΕ να έχουν αποτεφρωθεί σε σχέση με τα 1.800.000 στρέμματα συνολικά που αποτεφρώθηκαν το 2008. Η έκθεση "Δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη 2008" που εξέδωσε την ίδια περίοδο προσφέρει μια ενδελεχή επισκόπηση αφενός των συνθηκών όσον αφορά τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών και αφετέρου των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη κατά το 2008.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν δορυφόροι όπως ο Envisat του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ) που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό σημείων φωτιάς από το διάστημα.

Δίνω παρακάτω μερικούς χρήσιμους συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες:

Δεν υπάρχουν σχόλια: