Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2009

Το Ίντερνετ των πραγμάτων - Ένα σχέδιο δράσης για την Ευρώπη.

NFC's locomotiveImage via Wikipedia

Παρουσιάστηκε πρόσφατα μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο "Το Ίντερνετ των πραγμάτων - Ένα σχέδιο δράσης για την Ευρώπη". Τι το καινούργιο μας λέει αυτό το σχέδιο δράσης; Προκειμένου να παίξει ένα μελλοντικό ανταγωνιστικό ρόλο η Ευρώπη στην ανάπτυξη αυτού του Ίντερνετ των πραγμάτων, προσπαθεί να περιγράψει τη νέα τεχνολογία, να προσδιορίσει τα οφέλη της, αλλά και τους ενδεχόμενους κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Παρακάτω παραθέτω μερικά σημαντικά σημεία αυτού του σχεδίου δράσης.

Μιλάμε για ένα σημαντικό επόμενο βήμα στην ανάπτυξη του διαδικτύου που είναι η σταδιακή εξέλιξή του, από δίκτυο διασυνδεμένων υπολογιστών σε δίκτυο διασυνδεμένων αντικειμένων, από βιβλία έως αυτοκίνητα, από ηλεκτρικές συσκευές έως τρόφιμα, δημιουργώντας έτσι ένα «Ίντερνετ των πραγμάτων» (IoT - Internet of Things). Τα αντικείμενα αυτά θα διαθέτουν μερικές φορές τη δική τους διεύθυνση ΙΡ (πρωτόκολλο Ίντερνετ), θα είναι ενσωματωμένα σε σύνθετα συστήματα και θα χρησιμοποιούν αισθητήρες για τη λήψη πληροφοριών από το περιβάλλον τους (π.χ. τρόφιμα με καταγραφή της θερμοκρασίας κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού) ή/και τη χρήση ενεργοποιητών για αλληλεπίδραση με αυτήν (π.χ. βαλβίδες κλιματισμού που αντιδρούν στην παρουσία των ανθρώπων).

Το εύρος των εφαρμογών IoT αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των σημερινών κοινωνικών προκλήσεων: τα συστήματα παρακολούθησης της υγείας θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της γήρανσης της κοινωνίας, τα συνδεδεμένα δέντρα θα συμβάλουν στην καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών, συνδεδεμένα αυτοκίνητα θα συμβάλουν στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη βελτίωση της δυνατότητας ανακύκλωσής τους, μειώνοντας έτσι το ίχνος άνθρακα που προκαλούν. Αυτή η διασύνδεση φυσικών αντικειμένων αναμένεται να ενισχύσει τον έντονο αντίκτυπο από τις δικτυωμένες επικοινωνίες μεγάλης κλίμακας στην κοινωνία μας, με αποτέλεσμα, σταδιακά, μια πραγματική αλλαγή μοντέλου.

Η έλευση του IoT συμβαίνει σε περιβάλλον ΤΠΕ που επηρεάζεται από πολλές σημαντικές τάσεις. Η «κλίμακα» είναι μία από αυτές: ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών αυξάνεται, ενώ το μέγεθός τους περιορίζεται κάτω από το όριο της ορατότητας για το ανθρώπινο μάτι. Η «κινητικότητα» είναι μια άλλη: όλο και περισσότερα αντικείμενα συνδέονται ασύρματα, μεταφέρονται μονίμως από ιδιώτες και είναι γεω-εντοπίσιμα. Η «ανομοιογένεια και συνθετότητα» είναι μια τρίτη τάση: το IoT θα αναπτυχθεί σε περιβάλλον όπου ήδη υπάρχει πλήθος εφαρμογών που δημιουργούν αυξανόμενο αριθμό προβλημάτων από άποψη διαλειτουργικότητας.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

  • Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο κινητά τηλέφωνα με δικτυακή σύνδεση, εξοπλισμένα με κάμερες ή/και με τεχνολογία NFC. Αυτά τα τηλέφωνα επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, όπως π.χ. περί αλλεργιογόνων.
  • Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο μοναδικούς αύξοντες αριθμούς για τα φαρμακευτικά προϊόντα (που υποστηρίζονται από ραβδοκώδικα), οι οποίοι επιτρέπουν την επαλήθευση κάθε προϊόντος, προτού φτάσει στον ασθενή.
  • Πολλές εταιρείες κοινής ωφέλειας στον τομέα της ενέργειας έχουν αρχίσει την εγκατάσταση έξυπνων ηλεκτρικών συστημάτων μέτρησης της κατανάλωσης, τα οποία παρέχουν πληροφορίες στους καταναλωτές, σε πραγματικό χρόνο, και επιτρέπουν στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας την από απόσταση παρακολούθηση των ηλεκτρικών συσκευών.
  • Σε παραδοσιακούς κλάδους, όπως η διακίνηση εμπορευμάτων ή εφοδιαστική (eFreight), η μεταποίηση και η λιανική πώληση, τα «έξυπνα αντικείμενα» διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και αυξάνουν τη αποτελεσματικότητα του κύκλου παραγωγής.
Αυτά τα παραδείγματα βασίζονται σε διάφορα δομοστοιχεία, όπως η RFID, η Near Field Communication (NFC), ραβδοκώδικες 2D, ασύρματοι αισθητήρες/ενεργοποιητές, το πρωτόκολλο Ίντερνετ έκδοση 6 (IPv6), η υπέρ-ευρεία ζώνη ή η τεχνολογία 3/4G, τα οποία αναμένεται να διαδραματίσουν όλα σημαντικό ρόλο σε μελλοντικές περιπτώσεις εγκατάστασης.

Διαβάστε όλο το σχέδιο δράσης πατώντας κλικ εδώ.

Μερικοί προβληματισμοί-ερωτήματα για την επερχόμενη τεχνολογία είναι οι εξής:
  • Ποιος θα τη διοικεί;
  • Τι θα γίνει με τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;
  • Πόσο ιδιωτικά θα είναι τα δεδομένα μας;
  • Πόσο καλή ασφάλεια θα υπάρξει;
  • Που θα εφαρμοστεί;
  • ...

Reblog this post [with Zemanta]

Δεν υπάρχουν σχόλια: