Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009

Χαρτογραφική Εφαρμογή "Οικοσκόπιο" για το Περιβάλλον


Σε μια αξιοπρόσεκτη πρωτοβουλία, η WWF ανέπτυξε τον ιστότοπο "Οικοσκόπιο" που φιλοδοξεί να χαρτογραφήσει περιβαλλοντικά την Ελλάδα. Στον Ιστότοπο αυτό συγκεντρώνονται πληροφορίες για το Ελληνικό Περιβάλλον από πολλές πηγές όπως π.χ. από δημόσιους φορείς, από επιστημονικές εργασίες-μελέτες, κ.λ.π.

Βιότοποι, προστατευόμενες περιοχές αλλά και δεδομένα για την έκταση, την ακριβή θέση και τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι πλέον προσιτά σε κάθε χρήστη του Διαδικτύου, μέσω των απλών εργαλείων του δικτυακού τόπου που συνδυάζουν την απεικόνιση τοπογραφικών, περιβαλλοντικών και υδρογραφικών στοιχείων. Παράλληλα, ο επισκέπτης αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες για οικισμούς, προστατευόμενα φυτικά είδη, άμεσα, έγκυρα και κατανοητά.

Η προσπάθεια του "Οικοσκόπιου" είναι αξιόλογη και στο μέλλον θα επεκταθεί και σε άλλα δεδομένα, αφού θα προστεθούν
επικαιροποιημένα στοιχεία των απειλούμενων ειδών ζώων, στοιχεία σχετικά με απειλούμενα και ενδημικά είδη φυτών, κ.λ.π. Η δημιουργία του "Οικοσκόπιου" εντάσσεται στις δράσεις του προγράμματος "Το Μέλλον των Δασών" το οποίο και συγχρηματοδοτείται από τα Ιδρύματα Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη και Μποδοσάκη καθώς και από τις εισφορές των υποστηρικτών της οργάνωσης WWF-Ελλάς.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2009

Το Ίντερνετ των πραγμάτων - Ένα σχέδιο δράσης για την Ευρώπη.

NFC's locomotiveImage via Wikipedia

Παρουσιάστηκε πρόσφατα μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο "Το Ίντερνετ των πραγμάτων - Ένα σχέδιο δράσης για την Ευρώπη". Τι το καινούργιο μας λέει αυτό το σχέδιο δράσης; Προκειμένου να παίξει ένα μελλοντικό ανταγωνιστικό ρόλο η Ευρώπη στην ανάπτυξη αυτού του Ίντερνετ των πραγμάτων, προσπαθεί να περιγράψει τη νέα τεχνολογία, να προσδιορίσει τα οφέλη της, αλλά και τους ενδεχόμενους κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Παρακάτω παραθέτω μερικά σημαντικά σημεία αυτού του σχεδίου δράσης.

Μιλάμε για ένα σημαντικό επόμενο βήμα στην ανάπτυξη του διαδικτύου που είναι η σταδιακή εξέλιξή του, από δίκτυο διασυνδεμένων υπολογιστών σε δίκτυο διασυνδεμένων αντικειμένων, από βιβλία έως αυτοκίνητα, από ηλεκτρικές συσκευές έως τρόφιμα, δημιουργώντας έτσι ένα «Ίντερνετ των πραγμάτων» (IoT - Internet of Things). Τα αντικείμενα αυτά θα διαθέτουν μερικές φορές τη δική τους διεύθυνση ΙΡ (πρωτόκολλο Ίντερνετ), θα είναι ενσωματωμένα σε σύνθετα συστήματα και θα χρησιμοποιούν αισθητήρες για τη λήψη πληροφοριών από το περιβάλλον τους (π.χ. τρόφιμα με καταγραφή της θερμοκρασίας κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού) ή/και τη χρήση ενεργοποιητών για αλληλεπίδραση με αυτήν (π.χ. βαλβίδες κλιματισμού που αντιδρούν στην παρουσία των ανθρώπων).

Το εύρος των εφαρμογών IoT αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των σημερινών κοινωνικών προκλήσεων: τα συστήματα παρακολούθησης της υγείας θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της γήρανσης της κοινωνίας, τα συνδεδεμένα δέντρα θα συμβάλουν στην καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών, συνδεδεμένα αυτοκίνητα θα συμβάλουν στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη βελτίωση της δυνατότητας ανακύκλωσής τους, μειώνοντας έτσι το ίχνος άνθρακα που προκαλούν. Αυτή η διασύνδεση φυσικών αντικειμένων αναμένεται να ενισχύσει τον έντονο αντίκτυπο από τις δικτυωμένες επικοινωνίες μεγάλης κλίμακας στην κοινωνία μας, με αποτέλεσμα, σταδιακά, μια πραγματική αλλαγή μοντέλου.

Η έλευση του IoT συμβαίνει σε περιβάλλον ΤΠΕ που επηρεάζεται από πολλές σημαντικές τάσεις. Η «κλίμακα» είναι μία από αυτές: ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών αυξάνεται, ενώ το μέγεθός τους περιορίζεται κάτω από το όριο της ορατότητας για το ανθρώπινο μάτι. Η «κινητικότητα» είναι μια άλλη: όλο και περισσότερα αντικείμενα συνδέονται ασύρματα, μεταφέρονται μονίμως από ιδιώτες και είναι γεω-εντοπίσιμα. Η «ανομοιογένεια και συνθετότητα» είναι μια τρίτη τάση: το IoT θα αναπτυχθεί σε περιβάλλον όπου ήδη υπάρχει πλήθος εφαρμογών που δημιουργούν αυξανόμενο αριθμό προβλημάτων από άποψη διαλειτουργικότητας.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

  • Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο κινητά τηλέφωνα με δικτυακή σύνδεση, εξοπλισμένα με κάμερες ή/και με τεχνολογία NFC. Αυτά τα τηλέφωνα επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, όπως π.χ. περί αλλεργιογόνων.
  • Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο μοναδικούς αύξοντες αριθμούς για τα φαρμακευτικά προϊόντα (που υποστηρίζονται από ραβδοκώδικα), οι οποίοι επιτρέπουν την επαλήθευση κάθε προϊόντος, προτού φτάσει στον ασθενή.
  • Πολλές εταιρείες κοινής ωφέλειας στον τομέα της ενέργειας έχουν αρχίσει την εγκατάσταση έξυπνων ηλεκτρικών συστημάτων μέτρησης της κατανάλωσης, τα οποία παρέχουν πληροφορίες στους καταναλωτές, σε πραγματικό χρόνο, και επιτρέπουν στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας την από απόσταση παρακολούθηση των ηλεκτρικών συσκευών.
  • Σε παραδοσιακούς κλάδους, όπως η διακίνηση εμπορευμάτων ή εφοδιαστική (eFreight), η μεταποίηση και η λιανική πώληση, τα «έξυπνα αντικείμενα» διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και αυξάνουν τη αποτελεσματικότητα του κύκλου παραγωγής.
Αυτά τα παραδείγματα βασίζονται σε διάφορα δομοστοιχεία, όπως η RFID, η Near Field Communication (NFC), ραβδοκώδικες 2D, ασύρματοι αισθητήρες/ενεργοποιητές, το πρωτόκολλο Ίντερνετ έκδοση 6 (IPv6), η υπέρ-ευρεία ζώνη ή η τεχνολογία 3/4G, τα οποία αναμένεται να διαδραματίσουν όλα σημαντικό ρόλο σε μελλοντικές περιπτώσεις εγκατάστασης.

Διαβάστε όλο το σχέδιο δράσης πατώντας κλικ εδώ.

Μερικοί προβληματισμοί-ερωτήματα για την επερχόμενη τεχνολογία είναι οι εξής:
  • Ποιος θα τη διοικεί;
  • Τι θα γίνει με τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;
  • Πόσο ιδιωτικά θα είναι τα δεδομένα μας;
  • Πόσο καλή ασφάλεια θα υπάρξει;
  • Που θα εφαρμοστεί;
  • ...

Reblog this post [with Zemanta]

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2009

Μια ταινία μικρού μήκους για τη ζωή!

Αυτό το γλυκό φθινόπωρο με τις ωραίες μουσικές του, τα ωραία χρώματά του, μπήκαμε σιγά-σιγά στην καθημερινότητα, κι ας έχουμε πολλούς να αναπαραγάγουν κομματικές κασέτες εν όψει εκλογών και να παράγουν απλώς ρύπανση ιδεών στο μυαλό μας. Σ' αυτή την καθημερινότητα λοιπόν έλαβα ένα e-mail με μια συγκινητική ταινιούλα, που με συντάραξε, που με έκανε να σκεφτώ πόσο απορροφημένοι είμαστε στον εικονικό κόσμο μας, πόσο έξω είμαστε από την πραγματικότητά μας, πόσο μακριά είμαστε από τους δικούς μας ανθρώπους. Η ταινία είναι του Νίκου Πιλάβιου κι αφορά το Αλτσχάιμερ. Απολαύστε την:

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2009

Φθινόπωρο - πάντα από εδώ ξεκινάει ο Χειμώνας


Καλό Φθινόπωρο κάποιοι λένε την 1η Σεπτεμβρίου και κάποιοι άλλοι Καλό Χειμώνα. Για όλους σηματοδοτείται μια νέα εκπαιδευτική περίοδος (με το άνοιγμα των Σχολείων), επιστροφή στην εργασία μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές, κοινωνικές υποχρεώσεις (γάμοι, βαπτίσεις), τελευταία μπάνια στη Θάλασσα, προγραμματισμός υποχρεώσεων και εργασίας για την χρονιά που έρχεται, κ.λ.π.

Η άλλη όψη (της φύσης) είναι αυτή της αλλαγής του καιρού (πρωτοβρόχια), της υγρασίας και της ομίχλης, της πτώσης της θερμοκρασίας (περιμένουν όλοι τα ξεσπάσματα μικρού καλοκαιριού για να τρέξουν για τα τελευταία μπάνια), το πέσιμο των φύλλων από τα δέντρα, κ.λ.π.

Υπάρχει όμως κι η συναισθηματική παράμετρος: μελαγχολική, ρομαντική εποχή, με αναμνήσεις και με πολύ χρώμα. Αν κάτι μου αρέσει πάρα πολύ στο Φθινόπωρο, αυτό είναι τα χρώματα των φύλλων στα δέντρα στην εξοχή (δάση, βουνά, κ.λ.π.).

Το φθινόπωρο λοιπόν σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού, την αρχή και το νέο ξεκίνημα της ετήσιας ανθρώπινης δραστηριότητας, την αναπόληση αναμνήσεων που έχουν κάτι να πουν, τα μουσικά ακούσματα, την αποτίμηση των καταστάσεων, τον προγραμματισμό και την οριοθέτηση των νέων στόχων. Έτσι απλά η φύση και πάλι αλλάζει. Κι εμείς μαζί της.