Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009

Διαδικτυακός οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη

Ένας πολύγλωσσος πρακτικός οδηγός για την επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλη την Ευρώπη είναι διαθέσιμος στη νέα διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu/youreurope/business). Από το μοναδικό αυτό σημείο εισόδου, οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες μπορούν να ενημερωθούν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μιας επιχείρησης, τις διοικητικές διαδικασίες και τους φορείς που παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια και συμβουλές.

Εάν δοκιμάσει κανείς να δει το σχετικό υλικό για την Ελλάδα, ουσιαστικά θα απαντήσει όλες τις πιθανές βασικές ερωτήσεις που αφορούν την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Σχετική Πηγή Πληροφοριών: ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)

Δεν υπάρχουν σχόλια: