Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2008

Green ICT - ΤΠΕ και Περιβάλλον

Το Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών [ΤΠΕ] του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας [e-TEE], πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και έθεσε σε λειτουργία ιστότοπο με στόχο την πληροφόρηση για την οικολογική χρήση των ΤΠΕ. Ο ιστότοπος http://www.greenict.gr θα μπορεί να αποτελέσει σημείο πληροφόρησης, αλλά και προβολής σχετικών μελετών-ερευνών με την προστασία του περιβάλλοντος από την χρήση των ΤΠΕ. Μερικά χρήσιμα θέματα που απασχολούν το Green ICT είναι τα εξής:
  • Ανίχνευση πυρκαγιών, μόλυνσης περιβάλλοντος, κ.λ.π.
  • Παρακολούθηση περιβαλλοντικών δεδομένων
  • Περιορισμός κατανάλωσης ενέργειας
  • Περιορισμός μετακινήσεων με "εργασία από το σπίτι"
  • Έξυπνες κατοικίες - Έξυπνα κτίρια
  • Ενοποιημένο μοντέλο περιγραφής της ενεργειακής γνώσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: