Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009

Ευρυζωνικός Χάρτης Ελλάδας

Partial map of the Internet based on the Janua...Image via WikipediaΠρόκειται για το
www.broadband.gr (ιστότοπος για την Ευρυζωνικότητα από EETT). Μεταξύ άλλων χρήσιμων πληροφοριών για το ευρυζωνικό Internet στην Ελλάδα, διαθέτει πλέον και ένα πρωτότυπο χρηστικό εργαλείο: το Γεωγραφικό Σύστημα Ευρυζωνικότητας που χαρτογραφεί την κάλυψη ευρυζωνικών υπηρεσιών της χώρας μας. Με μια γρήγορη ματιά στον Ευρυζωνικό Χάρτη Ελλάδας ο χρήστης μπορεί να πάρει μια πρώτη εικόνα για τις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτονται ευρυζωνικά, ενώ ο Χάρτης Ταχυτήτων εμφανίζει με λεπτομέρεια (σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου) την κάλυψη σε υπηρεσίες ADSL και IP-TV.

Ο ιστότοπος www.broadband.gr διαθέτει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη σημασία της ευρυζωνικότητας για τους τέσσερις βασικούς τομείς της καθημερινότητάς μας που αποκτούν νέες διαστάσεις με τη χρήση ευρυζωνικού Internet: εργασία, ενημέρωση, επικοινωνία, διασκέδαση.
Reblog this post [with Zemanta]

Δεν υπάρχουν σχόλια: